Leveransvillkor

Leveranstider

Lagervaror skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar. Därefter behöver transportören upp till en 3 arbetsdagar för att leverera din order. Under högsäsong kan leveranstiden bli något längre.
Viktigt!?Det är ditt ansvar att du lämnat korrekt telefonnummer, är nåbar och kan ta emot leveransen under angivet leveransintervall och att lastbilen kommer fram.

Leveransförseningar

Är något vi vill undvika till varje pris. Dock råder vi inte på alla situationer som kan uppstå hos av oss anlitade under entreprenörer. Som kan bero på, en inte enbart, konflikter, olyckor eller strejk.

Under högsäsong är det många som vill ha leveranserna samtidigt, vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå så många som möjligt. Dock reserverar vi oss för att leveranser kan bli försenade under perioden Mars till Juni. I samband med beställningen kommer ni att få en beräknad leveransvecka. För att ha marginal rekomenderar vi att om ni väljer att boka in hantverkare senare lägga det ytterligare någon vecka för att säkerställa att varorna kommit innan hantverkarna dyker upp.

Leverans till öar

Om ni önskar leverans till en ö utan fast förbindelse levererar vi till markplan vid närmast lämpliga kajplats. Dock räknas trafikverkets färjor som fast förbindelse. Om det av Er anlitade färjebolaget kräver sjöemballage vänligen kontakta oss. Vi kan göra det men till en extra kostnad.

Lastbilsleveranser

Ditt beställda växthus levereras i innovativa, färdiga moduler, klart för montering. Modulerna är varsamt förpackade ispecialkonstruerade lådor för att klara långa transporter, allt för en säker leverans. Då lådorna är skrymmande används kranbil till samtliga leveranser. Detta medger även att få godset inlyft på tomten, nära monteringsplats där möjlighet medges.

Att tänka på inför leveransen.

Det är viktigt att säkerställa att väg och lossningsplats är farbar vid leveranstillfället. Gör en okulär besiktning av vägen fram till och lossningsplatsen innan leveransdagen. Detta för att eliminera risken för oönskade problem samt att underlätta för transportören. Levererande kranbilar kan vara upp till 16m långa, med en bredd av 3 m samt 4,5m höga. Det går åt en bredd av minst 3,5 m samt fri höjd av 6 m vid platsen för lossning.

Om vägen och lossningsplatsen inte skulle vara farbar enligt ovanstående kriterier vid leveranstillfället kommer du att debiteras en extra kostnad om 1 500:-

Avisering

På ditt ordererkännande finner du beräknad leveransvecka. Transportören aviserar din leveransdag senast dagen före via telefon, SMS, e-post eller brev. För att kunna avisera dig behöver transportören ditt dagtida telefon- eller mobilnummer. Säkerställ att någon är anträffbar på ditt uppgivna telefonnummer, detta finner du på ditt ordererkännande. Normalt sker leverans måndag-fredag kl. 07:00-17:00. Under högsäsong kan andra dagar och tider även förekomma.

Godsmottagning

Vid godsmottagningen måste du som kund vara extra uppmärksam på ett par saker.

Först måste du kunna legitimera dig samt vara myndig. Du skall även kunna hjälpa chauffören vid lossningen.

Tillsammans med chauffören kontrollerar du dina mottagna varor och säkerställer att allt är oskadat samt att antalet kollin stämmer med fraktsedeln. Synliga skador och saknade kollin måste noteras direkt på fraktsedeln INNAN du kvitterar godset med din namnteckning.

Vid eventuella avvikelser kontakta vår kundtjänst utan dröjsmål (se kontaktuppgifter på hemsidan).

OBS! Skadan eller avsaknaden måste vara anmäld på fraktsedeln för att transportreklamationen skall vara giltig.

Dolda skador, dvs skador som du inte rimligen kunde ha upptäckt i samband med leveransen måste meddelas vår kundtjänst inom 7dagar från mottagandet. Det är därför viktigt att du av emballerar godset för att försäkra dig om att inget är skadat. För din och vår skull ber vi dig att dokumentera alla eventuella dolda skador med foto och bifoga dem tillsammans med din reklamation.

Om du avtalat med transportören att lämna godset utan att du kvitterar det övergår ansvaret på dig så snart leverans har skett.

Om du med transportören gör en egen överenskommelse, att leveransen sker utan mottagningskvittens övergår ansvaret för godset på dig. Du äger då ej rätt till ersättning för skadat eller saknat gods.

Enligt lag har vi rätt att skicka ersättningsvaror om något saknas eller är skadat eller fel. I och med detta ersätter vi inga uppkomna kostnader av t.ex stillestånd mm.

Copyright © 2019 Idagårds Driverier AB. All rights reserved.