Bygglov

Det är viktigt att ta reda på vad som gäller för just din byggnation när du står inför att genomföra ditt drömprojekt. Låt inte brist på information och obehagliga överraskningar stå i vägen för din dröm.

Kontakta alltid din kommun om vad som gällerför just i ditt område, de kan göra undantag från allmänna bygglovsregler inom ett område som t ex är miljöskyddat.
Nedan följer en allmän beskrivning av bygglovsreglerna för dig som har en- eller tvåbostadshus.

Fristående växthus upp till maximalt 15 kvm har samma regler som Friggebodar och omfattas inte av bygglov om följande uppfylls:

  • Nockhöjden får max vara 3 meter
  • Växthuset/Friggeboden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter
  • Är avståndet mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande.

Fristående växthus upp till maximalt 25 kvm har samma regler som Attefallshus och omfattas inte av bygglov* om följande uppfylls:

  • Nockhöjden får maximalt vara 4m
  • Får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet
  • Växthuset/Attefalshuset får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns än 4,5 meter
  • Är avståndet mindre än 4,5 meter ska du ha grannens godkännande. Om Grannen nekar avgör byggnadsnämnden genom att du ansöker om bygglov.

*OBS, Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och få ett startbesked!

Du kan utnyttja både Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet. Större byggnader än vad som anges ovan kräver alltid bygglov.

Ett bra tips är att prata med dina grannar gällande dina byggplaner. Lyssna på deras synpunkter och visa respekt för grannsämjans skull.

Mer information gällande bygglov hittar du på Boverkets hemsida. Sök på friggebodar och Attefallshus.

Copyright © 2019 Idagårds Driverier AB. All rights reserved.