Grund till växthus

Planera för en stadig grund för ditt växthus. Blir det sättningar så kan framförallt glasrutorna spricka.

Ett större växthus kräver en ordentlig grund med tillhörande markförankring, detta för att klara starka vindar. Till ett mindre kan det räcka med en enkel sockel av t ex metall eller trä.

Nedan följer en enkel grund som du kan ha som utgångspunkt vid stensättning

  1. Gräv ut till frost fritt djup, (varierar beroende på vart du bor).
  2. Täck med markduk. Detta för att gruset inte skall tryckas ner i jordmånen/leran.
  3. Fyllnadsgrus till önskad nivå, packa med vibbra.
  4. Bärlager ca 20cm använd grusstorlek 0-32, packas med vibbra.
  5. Stenmjöl ca 5cm, packas. Nu kan du lägga marksten om du inte vill ha isolering.
  6. Isolering.
  7. Stenmjöl ca 5cm, packas.
  8. Marksten 3-5cm räcker för ett växthus.
  9. Gör en ram/syll för att ställa växthuset på. Använd gärna takpapp mellan ram/syll och växthus för att minimera fukt genomträngning.

Tänk på att att ett växthus som inte står vindsyddat måste förankras i marken. Det finns olika alternativ till detta några är att gjuta plintar alt markskruv eller dyligt.

Vi har ställt samman lite information som du kan vara till hjälp med arbetet om du gör det själv.

https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/bygga-grund-vaxthus/

Copyright © 2019 Idagårds Driverier AB. All rights reserved.