Köpvillkor

(Idagårds Driverier AB nämns vidare i texten som Idagård)

Vi vill göra dig uppmärksam på att beställning hos Idagård är att betrakta som ett godkännande av samtliga nedan köpvillkor och garantiutfästelser. Villkoren gäller fr o m 1 december 2017.

Betalning

Form

Personuppgifter

Idagråd behandlar personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast för att upprätthålla en framtida kontakt avseende produkter och tjänster. Personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras av Escter enligt deras villkor.

Försäljning till minderåriga

Vi ingår inga avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Form

Öppet köp

Idagård AB lämnar 30 dagar Öppet Köp på alla lagervaror. Varan skall vara i nyskick och i originalemballage. Kundunika varor omfattas ej av Öppet Köp.

Ångrat Köp

När du handlar hos oss på på Idagård AB har lagstadgad ångerrätt. Dock gäller inte Ångerrätten vid köp av specialanpassade varor. Vid val av färg och/eller dekor är växthuset kundunikt och därmed en specialanpassad vara.

Vid nyttjande av din ångerrätt får du självklart titta på och undersöka varan. Tänk dock på att hantera varan varsamt, dvs på samma sätt som du tillåtits göra vid avsyning i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde. Vid återbetalning har vi rätt att göra avdrag för den värdeminskning som uppkommit.

Vid ånger av ditt köp måste du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit din vara. Vid delleverans börjar ångerfristen löpa först från det att du mottagit den sista varan. Du kan, om du vill, använda konsumentverkets ångerblankett. Det räcker att du skickat meddelandet inom ångerfristen.

Vid ångrat köp är det du som står för returfrakten.

Att inte hämta ut paket eller att inte ta emot en leverans betraktas inte som ett utnyttjande av ångerrätten. Att inte hämta ut eller ta emot ett paket/en leverans innebär alltid att en extrakostnad tas ut av dig som kund.

Reklamationsrätt

Idagård AB tillämpar Konsumentköplagen, detta ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år. Förutsättningen är att du måste kunna styrka att felet fanns vid köptillfället.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Garantier

· Idagård AB lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet på våra växthus. Inga garantier lämnas heller för kondensfria glas- och träytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplatta, fuktig mark etc. kan ge kondens. Vid möblering av ditt växthus rekommenderar vi alltid att använda möbler avsedda för utomhusbruk.

· Uppkomna kostnader för felaktig montering, eventuella följdskador, transport, arbetslön mm. ersätts inte av Idagård AB

· Idagård AB´s garantiåtaganden gäller ej för fel orsakade av köparen eller av denne anlitad person. Garantiåtaganden gäller ej då monteringsanvisning/skötselråd ej följts.

· Trä som är behandlat och målat – 10 års garanti avseende material- och bearbetningsfel (Gäller ej vid vindstyrkor över 21 m/s) samt 10 års garanti mot nedbrytning av solstrålar (UV-

strålning) under förutsättning att monterings- och skötselanvisning följts. Organisk påväxt orsakad av omgivande miljö omfattas ej av våra garantier.

Export

För Beställningar utanför Sverige gäller andra betalnings- och leveransvillkor. Vänligen kontakta oss på richard@idagard.se för att få exakta uppgifter.

Reservationer

Vi på Idagård AB har en pågående utvecklingsprocess tillsammans med våra samarbetspartners och underleverantörer. Vi förbehåller oss därför rätten till löpande konstruktionsförändringar. Av tekniska skäl reserverar vi oss även för eventuella skrivfel, tryckfel och avvikelser i färgåtergivning.

Om en vara är beställd till ett orimligt eller felaktigt pris kan den komma att upphävas. Vid tillfälliga fel på t ex webbsidan förbehåller vi oss rätten att makulera order som blivit beställda till ett pris som ej står i samband med i andra kanaler marknadsförda priser/kampanjpriser.

Reklam

Reklamerbjudanden via mail kan naturligtvis väljs bort. Meddela oss på richard@idagard.se

Leveranser

Du finner mer information gällande leveransvillkor och godsmottagning i under rubriken Leverans.

Copyright © 2019 Idagårds Driverier AB. All rights reserved.